Dr.Öğr.Üyesi
Didar SARI ÇALLI
Birim
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği Bölümü
İletişim
+90 (264) 295 62 97